Blog facebook Cidade da Cultura de Galicia CdC Ciudad de la Cultura de Galicia City of Culture of Galicia Monte Gaiás Santiago de Compostela Galicia Spain Peter Eisenman ...

Gaiás, CdC

Nas últimas semanas estanse a facer labores de limpeza da maleza presente na ladeira do Gaiás visible desde o centro de Santiago de Compostela, que nun futuro próximo convertirase nun espazo de lecer denominado "Bosque de Galicia".
En las últimas semanas se están llevando a cabo labores de desbroce de la maleza presente en la ladera del monte Gaiás visible desde el centro de Santiago de Compostela, que en un futuro próximo está destinada a convertirse en un área de esparcimiento denominada "Bosque de Galicia".
Nun primeiro termo podemos ver as Brañas do Sar, espazo natural que leva o nome do río que as atravesa, ó igual que o barrio tradicional de Sar e a súa magnífica Colexiata, destacado monumento románico do século XII.
Todo este conxunto mudará nos próximos anos, convertíndose no gran pulmón verde da cidade que xa é, e á súa vez propiciando a integración da Cidade da Cultura no entramado urbano de Santiago de Compostela, facilitando a súa comunicación, primordialmente coa futura Estación Intermodal e o Casco Histórico, constituindo un triángulo fundamental no futuro a medio prazo de toda a cidade de Santiago.
En un primer término podemos ver las Brañas de Sar, espacio natural que lleva el nombre del río que las atraviesa, al igual que el barrio tradicional de Sar e su magnífica Colexiata, destacado monumento románico del siglo XII.
Todo este conjunto se verá modificado en los próximos años, convirtiéndose en el gran pulmón verde de la ciudad que ya es, y a su vez propiciando la integración de la Cidade da Cultura en el entramado urbano de Santiago de Compostela, facilitando su comunición,  primordialmente con la futura Estación Intermodal y con el Casco Histórico, constituyendo un triángulo fundamenta en el futuro a medio plazo de toda la ciudad de Santiago.
Estación de Santiago de Compostela con el Gaiás al fondo

No hay comentarios: